Du er her

Visitation

Der afholdes internt visitationsmøde på Nebs Møllegård

Visitation af et barn sker direkte fra kommune ved fremsendelse af sagsakter, § 50 undersøgelse, psykologisk undersøgelse, skole udtalelser, samt andre relavante oplysninger.

Vi stiller os naturligvis til rådighed for telefoniske forespørgsler vedrørende forhold på Nebs Møllegård, eller for telefonisk drøftelse af konkrete sager til eventuel visitation.

Henvendelse til ledende socialrådgiver Finn Brodersen tlf.: 57 62 86 01

Efter modtagelse af sagsakter, holdes internt visitationsmøde, hvor det vurderes ud fra de samlede foreliggende oplysninger, hvorvidt barnet kan profiterer af behandllingen på Nebs Møllegård.

Tilbagemelding meddeles umiddelbart efter ved kontakt til henvisende kommune.

Anbringende myndighed og afdelingens socialrådgiver aftaler indskrivningforløbet.

Det er muligt at aftale besøg inden henvisning.

I tilfælde, hvor Nebs Møllegård ikke vurderes at være en hensigsmæssig anbringelse for barnet, gives en kort begrundelse, og så vidt muligt peges på forslag til andre foranstaltninger.

Barnet bliver psykologisk undersøgt i behandlingsforløbet med henblik på behandlingsplanlægning, og revurderes i forhold til barnets udvikling.

Sidst opdateret

10.03.2020