Du er her

Undervisningsmiljø vurdering

UVM (Undervisningsmiljøvurdering) for behandlingshjemmet Nebs Møllegårds skole 2010

UVM (Undervisningsmiljøvurdering)
for behandlingshjemmet Nebs Møllegårds skole 2010


Fase 1


Kortlægning af undervisningsmiljøet
Eleverne på skolen har besvaret et spørgeskema. Det blev vurderet at alle elever kunne bruge samme skema. De yngste fik spørgsmålene læst op. Spørgeskemaet var enkelt med få svarmuligheder.
Efterfølgende blev elevernes reaktioner på skemaet samlet op i lærergruppen, og der blev konkluderet på anvendeligheden af spørgeskemaet

Fase 2


Beskrivelse og vurdering af resultaterne af kortlægningen

Spørgeskemaet viste følgende resultat:
20 elever har besvaret spørgeskemaet heraf 1 er afleveret blank og 1 elev har tilkendegivet ikke at have svaret reelt på spørgsmålene, men bare vilkårligt sat krydser.
 

Hvordan har du det i skolen?

Hovedparten af eleverne er glade for eller nogenlunde glade for at gå i skole og for deres lærere
3 elever er ikke glade for at gå i skole.
5 elever udtrykker, at de ikke er glade for den klasse de går i. Alle elever udtrykker dog at de har det godt eller nogenlunde med deres kammerater. Ligeledes udtrykker de allerfleste, at de kan lide de fleste af deres klassekammerater.
 

Klassen og kammeraterne

Her kan især bemærkes, at de fleste af eleverne tilkendegiver at have gode venner i klassen. Kun en enkelt mener ikke at have venner.
17 elever tilkendegiver, at de mener, at de nogle gange eller tit taler grimt til hinanden i klassen.
17 elever siger, at der findes regler i klasserne for, hvordan man skal opføre sig. 8 mener, at de overholder reglerne, 8 siger, at de overholder reglerne nogle gange.
 

Mobning

11 elever oplever, at blive drillet nogle gange, så de bliver kede af det. 9 elever mener selv at drille nogle gange.
15 elever mener, at lærerne hjælper, hvis der er nogle elever, der har problemer. 17 elever mener, at det ikke er læreren, de bliver drillet af.
 

Lærerne

17 elever mener at deres lærer kan lide dem meget eller nogle gange. Ligeledes mener 17 elever at lærerne gør noget for at alle i klassen skal have det godt.
15 elever mener, at kunne få hjælp af deres lærer, hvis de har brug for hjælp, men 8 elever mener dog ikke deres lærere taler med dem om, hvordan de har det med hinanden i klassen.
 

Timerne og undervisningen

16 elever mener, de klarer sig godt eller nogenlunde i skolen. 3 mener ikke de klarer sig godt.
5 elever keder sig i timerne. 4 synes det er for svært det, de skal lave.
15 elever oplever at lærerne fortæller dem tit eller nogle gange, at det de laver er godt.
 

Rammerne

Skolens legeplads vurderes af 10 elever som god eller nogenlunde, mens 8 mener ikke den er god. Boldbanerne vurderes af 13 som gode eller nogenlunde og 11 mener at skolegården er god eller nogenlunde.
17 mener dog, der er områder udenfor, hvor der er dejligt at være.
I vurderingen af klasseværelserne er der overvejende lidt flere, der er positive. Dog er der forholdsvis mange, der mener, at der ikke er rart i klasseværelset og 10 svarer, at der ikke er gjort noget for at skolen skal se pæn og hyggelig ud. 15 siger at de ikke er med til at bestemme, hvordan klasselokalerne ser ud.
6 mener at klasselokalet er for rodet. 4 mener at der er beskidt.
7 mener at deres stol er dårlig at sidde på og 3 mener at deres bord er dårligt.

Helbred

De fleste elever har det generelt fysisk godt og er tit i godt humør og glad og godt tilpas.
5 siger dog at de tit har ondt i hovedet. 8 giver udtryk for tit at være træt og uoplagt.
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan konkluderes at de fleste elever fandt stor mening i at udfylde skemaet. Eleverne giver generelt udtryk for, at de er glade for at gå i skole og at de har tillid til at deres lærere kan hjælpe dem, hvis de har vanskeligheder.
Der er dog forholdsvis mange (7), der mener at lærerne ikke har talt om de drillerier, der er blandt eleverne eller om hvordan eleverne har det med hinanden. Ligeledes er der mange (17), der mener at der nogle gange eller tit bliver talt grimt til hinanden i klassen. (Indsatsområde 1)
Ligeledes er der forholdsvis mange (10), der ikke mener at der er gjort noget for at skolen skal se pæn og hyggelig ud, ligesom (6) ikke mener at deres klasselokale er rart at være i. Ligeledes mener 15 at de ikke er med til at bestemme, hvordan klasselokaler (eller skolen) skal se ud. (Indsatsområde 2)
13 elever mener at der nogle gange eller tit er for rodet i klassen. (Indsatsområde 3)
Elevernes stole skal der ligeledes gøres noget ved da 7 mener at sidde dårligt (Indsatsområde 4)
Fase 3
 

Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Indsatsområde 1: Større indsats for at begrænse ”det grimme sprog”. Tage tema om sprog, drillerier og mobning op som fælles tema i klassen, hvor klassen formulerer / reviderer retningslinjer for socialt samspil. (Lærerne)
Indsatsområde 2: Udskrive en idekonkurrence med forslag til forbedring at skolens ude arealer. (skoleleder). Inddrage eleverne i indretning af eget klasselokale.(lærerne)
Indsatsområde 3: Øget opmærksomhed på at klasselokalerne og fællesarealerne er opryddet hver dag. (Alle)
Indsatsområde 4: Tjekke om borde og stole passer til den elev, der bruger det. (lærerne)
Fase 4
 

Retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen

Indsatsområde 1: Løbende tilbagemelding til skoleleder om klassen sociale miljø
Indsatsområde 2: Vinter 2011 – idekonkurrence.
Efteråret 2010 – eleverne inddrages i klasselokalernes indretning / hygge.
Indsatsområde 3: Iværksættes straks og opstrammer hvert ½ år på lærermøder
Indsatsområde 4: Særlig fokus ved opstart af nyt skoleår.

Sidst opdateret

10.03.2020