Du er her

Skolen

Nebs Møllegårds interne skole har selvstændige bygninger med skolekøkken, musiklokale, sportssal og gode udendørs faciliteter - bl.a. bold og tennisbane.

Hver boafdeling har tilknyttet 2 faste lærere, som indgår i det enkelte barns behandlings-team og deltager i behandlingskonferencer. 

Børnene går i klasse med dem de bor sammen med. Klassestørrelsen er typisk
fra 3-8 børn.

Skoledagens længde og indhold er individuel fra elev til elev og tager sit udgangspunkt i en behandlingsmæssig vurdering. 

Skoledagen har en traditionel opdeling i fag og moduler sådan, at der er en adskillelse af de enkelte fag dansk, matematik, musik, idræt osv., og at der samtidig sker en integration af fag. ex. idræt er også matematik. 

Børnenes standpunkt vurderes ved indskrivning og herefter løbende som et væsentligt redskab til styring for den faglige udvikling. 

Børnene er under opholdet på Nebs Møllegård tilknyttet Ringsted kommunes skolesundhedssystem med sundhedsplejerske, læge og skoletandpleje.

Sidst opdateret

27.10.2014