Du er her

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med anbringende myndighed

I samarbejde med anbringende myndighed udarbejdes en samarbejdsaftale.

Statusmøder

Der afholdes statusmøder 2 gange årligt, statusrapport sendes 1 gang årligt til anbringende myndighed for forældre, 1. gang når barnet har boet 9 måneder på Nebs Møllegård. Anbringende myndighed og forældre deltager i statusmøder.

Udover statusmøder foregår samarbejde med anbringende myndighed almindeligvis via en løbende telefonisk kontakt.

Såfremt en kommune ønsker det, er vi ud fra vores kendskab til barnet gerne behjælpelig med at finde et hensigtsmæssigt anbringelsessted, når det vurderes, at et barn skla flytte fra Nebs Møllegård, og hjemgivelse ikke er muligt.

Sidst opdateret

17.03.2021