Du er her

Samarbejde med forældre

Det tilsigtes et tæt og kontinuerligt samarbejde med barnets forældre og netværk.

Det tilsigtes et tæt og kontinuerligt samarbejde med barnets forældre og netværk, dels ved telefonisk kontakt og ved smtaler på Nebs Møllegård eller ved hjemmebesøg.

Samarbejde med forældre og netværk vægtes højt, da det er erfaringen, at et velfungerende samarbejde er af stor betydning for barnets mulighed for at udvikle sig.

Samvær

De overordnede aftaler om barnets samvær aftales med anbringende myndighed, aftalerne tilrettelægges i samarbejde mellem forældre og socialrådgiver.

Der er på Nebs Møllegård mulighed for samvær med barnet, idet der er 2 samværshuse, 110 og 112, begge er beliggende på institutionens område.

Sidst opdateret

17.03.2021