Du er her

Målgruppe for dag- og døgnbehandling

Normaltbegavede børn som ikke har udviklet indre kontinuitet, selvfølelse og aldersvarende jeg-funktioner.

Mere specifikt drejer det sig om:
Børn, der er svært traumatiserede i deres første leveår, eksempelvis som følge af pludselige tab, mange skift, mangelfuld omsorg, fysiske, seksuelle og/eller psykiske overgreb.

Børn med alvorlige forstyrrelser i deres selvopfattelse og relationer til andre mennesker, dvs. børn med træk af borderline/grænsepsykotiske tilstande og svært neurotiske børn samt børn med træk af tidlig frustration.

Børnenes alder er vigtig for det potentielle udbytte af behandlingen, og vi modtager derfor fortrinsvis børn, der på henvisningstidspunktet er 5 til 11 år.
Afvigelser fra dette kriterium kan dog forekomme afhængig af det enkelte barns aktuelle problematik og baggrund.


Døgnbehandling kan ikke tilbydes til:
Børn med psykiatriske lidelser, hvor lægelig overvågning er påkrævet.

Børn, hvor den primære henvisningsårsag er vidtgående psykisk eller fysisk handicap.

Børn og unge, hvor den primære henvisningsårsag er misbrugsproblemer.

Børn med alvorlig gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Børn, hvor den primære henvisningsårsag er neuropsykologisk betingede vanskeligheder eller primært dårlig begavelse.

Sidst opdateret

19.06.2015