Du er her

Dag- og døgnbehandling

En miljøterapeutisk behandling med udgangspunkt i en dagligdag, hvor der på afdelingen og i skolen etableres gennemtænkte og tilbagevendende hverdagsstrukturer.

Hver afdeling har et tværfagligt behandlingsteam bestående af pædagoger, lærere, socialrådgiver og psykolog. 
På afdelingen og i skolen etableres hverdagsstrukturer, som skaber forudsigelighed og genkendelighed for det enkelte barn. 
Inden for disse rammer får barnet mulighed for at opbygge en kontakt til voksne og børn og for at udvikle en højere grad af tillid til sin omverden. 
Barnet kan tilbydes individuel psykoterapi, hvis dette skønnes relevant.
Derudover har vi tilknyttet en børnepsykiatrisk konsulent og samarbejder efter behov med Børne – og Ungdomspsykiatriske afdelinger.


Der samarbejdes med barnets familie, dels omkring barnets behandling og dels omkring praktiske forhold. Familiesamarbejdet tilrettelægges ud fra familiens situation og muligheder set i forhold til barnets behov.


To gange årligt afholdes forældremøder og forældrerådsmøder med deltagelse af forstanderen for at sikre en direkte dialog mellem ham og forældrene.
Skole/hjem samtale med deltagelse af forældre og barn tilbydes en gang årligt.
Ca. en gang i kvartalet sendes Nebs Nyt med generelle oplysninger om dagligdagen på institutionen til alle forældre.
Derudover inviteres barnets familie til sociale arrangementer såsom sommerfest og juleklip. Endvidere tilbydes forældre deltagelse i forældregruppe.
Nebs Møllegård kan tilbyde samværsmulighed her på stedet og evt. støtte i forbindelse hermed i vores dertil indrettede samværshus.


Der samarbejdes med sagsbehandleren i barnets handlekommune med udgangspunkt i en skriftlig samarbejdsaftale og kommunens handleplan.


I forbindelse med barnets indflytning udarbejdes en behandlingsplan, og barnets udvikling evalueres løbende i forhold til de opstillede behandlingsmål. Der udarbejdes skriftlige rapporter, og der afholdes halvårlige møder med sagsbehandler.
Behandlingen er langvarig og forløber ofte over flere år. Barnets udvikling vurderes løbende i forhold til tidspunkt for udskrivning eller skift til andet behandlingstiltag.


Hvis det ønskes, er Nebs Møllegård gerne behjælpelig med at finde relevant videre-anbringelsessted og støtte barnets flytning dertil. Derudover kan vi i en nærmere aftalt periode på konsulentvilkår samarbejde tæt med det nye anbringelsessted, sagsbehandler og forældre for at sikre kontinuiteten i behandlingen og den fortsatte støtte til familien.


Maden på Nebs Møllegård
I disse år arbejdes der til stadighed på, at kosten skal være både ernæringsrigtig og indbydende, så børnene har lyst til at spise den. For ”maden er ikke sund, før den er i maven” og kosten er en vigtig del af et godt liv med en sund krop - også mentalt.
Ligeledes ligger der en opgave i at forberede børnene til det liv, de skal have i fremtiden.
Der arbejdes efter de officielle anbefalinger fra Motions– og Ernæringsrådet, hvilket vil sige de 8 kostråd.
Maden tilberedes fortrinsvis efter både økologiske - og bæredygtige principper.

Sidst opdateret

26.05.2021