Du er her

Ambulant undersøgelse og behandling

Er du i tvivl om, at anbringelse er nødvendig? Skal det være familiepleje, opholdssted eller institution - hvilken type behandling?

En ambulant indsats kan eventuelt udføres og omfatte:

Undersøgelse og afklaring af et barns behandlingsbehov

Forældrekompetenceundersøgelser, hvor barnets/børnenes udvikling og behov samt forældrenes omsorgskompetence afklares

Familiebehandlingsopgaver, herunder støtte til udvikling af omsorgskompetence

Støtte i forhold til familier, hvor et barn er på venteliste til døgnbehandling

Familiearbejde/familiebehandling, når et barn udskrives fra en døgnafdeling


Målgruppen for ambulant undersøgelse og behandling:


Børn, hvor der er et konstateret behandlingsbehov, usikkerhed vedrørende karakteren og omfanget af behandlingsindsats

Familier, hvor der er alvorlig bekymring for et barns udvikling, og hvor forældrenes omsorgskompetence ikke er tilstrækkeligt belyst.

Familier, hvor der kan arbejdes med udvikling af forældrenes omsorgskompetence, og hvor børnenes udvikling sideløbende kan 
sikres ved foranstaltninger i familiens nærmiljø.

 Familier med børn, der står på venteliste til døgnbehandling.
 
 
 
 
Pris afhænger af opgave og omfang.  

Sidst opdateret

10.03.2020