Miljøterapi og udvikling

Nebs Møllegård er en specialinstitution drevet af Ringsted Kommune, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling.

Nebs Møllegård er en specialinstitution drevet af Ringsted Kommune, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling.
 
 
Behandlingen er baseret på miljøterapeutiske principper og metoder. Den tilrettelægges med udgangspunkt i en udviklingspsykologisk forståelse af det enkelte barns specifikke behov og justeres i takt med barnets udvikling.

 
Nebs Møllegård har 3 døgnbehandlingsafdelinger, med hver 8 børn. 
Børnene har alle eget værelse. 
Sædvanligvis går børnene i Nebs Møllegårds egen skole.
 
 
Formålet med behandlingen er, at der for det enkelte barn etableres indre kontinuitet, selvfølelse og jeg-funktioner, så videre psykisk og social udvikling bliver mulig.


Nebs Møllegård kan eventuelt tilbyde ambulant afklaring, undersøgelse og behandling i forhold til børn og familier, når den særlige behandlingsmæssige viden og erfaring, som institutionen råder over, kan være formålstjenlig i relation til en kompliceret problemstilling.
 
 
Der kan modtages børn fra alle kommuner i landet.

Sidst opdateret

26.05.2021